Vädret i Mölndal
Detaljerad väderprognos

V75 TRAVSTATISTIK.SE
Åby 10 december 2022

  Rankingen för banan Åby
Travbanan A B C D E F Summa
  1:a 2:a 3:a 4:a 5:a 6:a 7:a 8:a 9:a 10:a 11:a 12:a 13:e 14:e 15:e Rank
År - Vecka
Utdelning
Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Poäng
2022 18
7 rätt: 7,771 kr
6: 52 kr, 5: 0 kr
4 1 1             1           19
2022 10 Jackpot
7 rätt: 1,987,140 kr
6: 3,298 kr, 5: 131 kr
2 1 1     2       1           29
2022 06
7 rätt: 9,866 kr
6: 129 kr, 5: 17 kr
3 2 1     1                   16
2021 49
7 rätt: 23,747,399 kr
6: 32,352 kr, 5: 1,024 kr
2     2 1       1   1         35
2021 40
7 rätt: 3,123 kr
6: 48 kr, 5: 0 kr
5   1 1                       12
2021 32 Final
7 rätt: 1,197 kr
6: 26 kr, 5: 0 kr
3 3 1                         12
2021 18 Final
7 rätt: 2,077 kr
6: 45 kr, 5: 0 kr
2 3 2                         14
2021 09
7 rätt: 1,302,351 kr
6: 2,407 kr, 5: 135 kr
2 3         1   1             24
2021 06
7 rätt: 0 kr
6: 252,726 kr, 5: 5,497 kr
  1 1 1   2   2               37
2020 49
7 rätt: 10,567 kr
6: 152 kr, 5: 22 kr
1 4 1   1                     17
2020 41 Jackpot
7 rätt: 731,241 kr
6: 3,556 kr, 5: 322 kr
1 2   1 2       1             28
2020 32 Final
7 rätt: 101,624 kr
6: 756 kr, 5: 68 kr
2 3     1       1             22
2020 19 Jackpot
7 rätt: 8,587,886 kr
6: 27,285 kr, 5: 1,409 kr
  1 1 2   2   1               33
2020 17 Jackpot
7 rätt: 6,226 kr
6: 46 kr, 5: 0 kr
4 1     1 1                   17
2020 05
7 rätt: 11,442 kr
6: 72 kr, 5: 0 kr
4 1   1         1             19
2019 49
7 rätt: 14,437 kr
6: 215 kr, 5: 31 kr
2 3 1 1                       15
2019 41
7 rätt: 0 kr
6: 259,873 kr, 5: 4,990 kr
1 1 1     1   2 1             37
2019 32 Jackpot Final
7 rätt: 1,012 kr
6: 0 kr, 5: 0 kr
4 1 2                         12
2019 19 Jackpot
7 rätt: 2,081,204 kr
6: 2,477 kr, 5: 89 kr
2 2 1       1 1               24
2019 17
7 rätt: 5,028 kr
6: 51 kr, 5: 0 kr
4   1 1         1             20
2019 05 Final
7 rätt: 401,125 kr
6: 2,605 kr, 5: 199 kr
2 1 1     1 1 1               28
2018 50 Jackpot
7 rätt: 11,941 kr
6: 89 kr, 5: 0 kr
2 4     1                     15
2018 41
7 rätt: 4,437 kr
6: 69 kr, 5: 0 kr
3 1 1   1   1                 20
2018 32 Jackpot Final
7 rätt: 0 kr
6: 36,561 kr, 5: 724 kr
1 2   1       2       1       37
2018 19 Jackpot
7 rätt: 11,909 kr
6: 127 kr, 5: 16 kr
3   1 2   1                   20
2018 17
7 rätt: 14,107 kr
6: 147 kr, 5: 19 kr
2 1 3         1               21
2018 05 Jackpot
7 rätt: 3,792 kr
6: 28 kr, 5: 0 kr
4 1     1 1 1                 24
2017 52 Extraomg.
7 rätt: 1,085 kr
6: 25 kr, 5: 0 kr
4 3                           10
2017 49
7 rätt: 11,444 kr
6: 83 kr, 5: 0 kr
4 1         1     1           23
2017 41
7 rätt: 1,202 kr
6: 22 kr, 5: 0 kr
5   1     1                   14
2017 32 Final
7 rätt: 375,414 kr
6: 2,740 kr, 5: 176 kr
2   1 1   1 1 1               30
2017 19
7 rätt: 29,017 kr
6: 197 kr, 5: 19 kr
5         1 1                 18
2017 17 Jackpot
7 rätt: 534,876 kr
6: 3,579 kr, 5: 259 kr
1 2     1 1 1   1             32
2017 05
7 rätt: 13,785 kr
6: 190 kr, 5: 28 kr
1 2 4                         17
2016 50
7 rätt: 6,130 kr
6: 107 kr, 5: 18 kr
2 3 1   1                     16
2016 41 Jackpot
7 rätt: 49,279 kr
6: 204 kr, 5: 25 kr
2 3 1       1                 18
2016 32 Final
7 rätt: 53,597 kr
6: 500 kr, 5: 49 kr
2 2 1     1 1                 22
2016 19 Jackpot
7 rätt: 45,378 kr
6: 316 kr, 5: 44 kr
3 2 1 1                       14
2016 17 Jackpot
7 rätt: 313,330 kr
6: 732 kr, 5: 50 kr
2 2 2                 1       24
2016 01
7 rätt: 10,629,768 kr
6: 13,833 kr, 5: 465 kr
1 3     1       1   1         32
2015 50 Jackpot
7 rätt: 14,788,006 kr
6: 37,800 kr, 5: 2,011 kr
1   1 1 1 1     1     1       40
2015 41 Jackpot
7 rätt: 106,182 kr
6: 624 kr, 5: 73 kr
2   2   3                     23
2015 33 Jackpot Final
7 rätt: 1,030,326 kr
6: 4,131 kr, 5: 304 kr
  2   2 3                     27
2015 20 Jackpot
7 rätt: 28,073 kr
6: 113 kr, 5: 0 kr
3 3         1                 16
2015 17 Jackpot
7 rätt: 4,183,689 kr
6: 14,745 kr, 5: 878 kr
  1 3   1 1     1             31
2015 03
7 rätt: 2,111 kr
6: 32 kr, 5: 0 kr
5     1   1                   15
2014 51
7 rätt: 1,347,277 kr
6: 3,051 kr, 5: 117 kr
3 1   1       1   1           27
2014 41
7 rätt: 108,710 kr
6: 680 kr, 5: 48 kr
2 2 1     1 1                 22
2014 33 Final
7 rätt: 17,827 kr
6: 118 kr, 5: 0 kr
3 1 1 1       1               20
2014 22 Extraomg.
7 rätt: 88,547 kr
6: 1,244 kr, 5: 127 kr
3       2 1 1                 26
2014 17
7 rätt: 1,215,481 kr
6: 3,809 kr, 5: 238 kr
1 3 2               1         24
2014 11
7 rätt: 5,113,238 kr
6: 20,204 kr, 5: 687 kr
1 1 1 2 1       1             28
2014 03
7 rätt: 719 kr
6: 16 kr, 5: 0 kr
3 2 2                         13
2013 50 Jackpot
7 rätt: 8,514 kr
6: 56 kr, 5: 0 kr
3 2 1 1                       14
2013 41
7 rätt: 137,573 kr
6: 1,121 kr, 5: 97 kr
2   2 2     1                 23
2013 38 Jackpot
7 rätt: 63,112 kr
6: 383 kr, 5: 37 kr
2   1 3 1                     22
2013 20 Extraomg.
7 rätt: 46,232 kr
6: 409 kr, 5: 46 kr
1 4 1         1               20
2013 16 Final
7 rätt: 27,820 kr
6: 252 kr, 5: 25 kr
3 1 1   2                     18
2013 02 Jackpot
7 rätt: 495,176 kr
6: 3,825 kr, 5: 247 kr
1 2   1 1 1   1               28
2012 19 Jackpot
7 rätt: 437,202 kr
6: 2,091 kr, 5: 124 kr
1 3 1   1           1         26
2012 16 Final
7 rätt: 703,522 kr
6: 1,604 kr, 5: 58 kr
3   1   1       1         1   34
2012 02 Jackpot
7 rätt: 53,195,326 kr
6: 151,984 kr, 5: 5,518 kr
    2 1 1 1 1       1         39
2011 16 Final
7 rätt: 8,165,281 kr
6: 50,533 kr, 5: 2,403 kr
  1   4 1   1                 30
2011 13 Jackpot
7 rätt: 13,481 kr
6: 86 kr, 5: 0 kr
3 2   1 1                     16
2011 03
7 rätt: 1,349,667 kr
6: 3,084 kr, 5: 129 kr
3     1 1     1     1         31
2010 52
7 rätt: 3,982 kr
6: 72 kr, 5: 0 kr
2 4 1                         13
2010 51
7 rätt: 24,470 kr
6: 176 kr, 5: 18 kr
4 1     1     1               19
2010 42
7 rätt: 902,590 kr
6: 4,671 kr, 5: 229 kr
3       1 2     1             29
2010 38
7 rätt: 122,726 kr
6: 831 kr, 5: 66 kr
1 4       2                   21
2010 19 Jackpot
7 rätt: 5,396,890 kr
6: 2,441 kr, 5: 106 kr
2 1 1 1     1       1         29
2010 15 Final
7 rätt: 4,686,224 kr
6: 9,799 kr, 5: 266 kr
2 1 1   1   1 1               27
2010 11
7 rätt: 73,717 kr
6: 618 kr, 5: 56 kr
1 3 1       2                 24
2010 03 Jackpot
7 rätt: 2,105,399 kr
6: 7,252 kr, 5: 419 kr
2     1 1 1 2                 31
2009 16 Final
7 rätt: 3,119,034 kr
6: 33,047 kr, 5: 1,710 kr
  2 1 1 2     1               29
2009 09
7 rätt: 831,852 kr
6: 4,901 kr, 5: 286 kr
2 1 1   3                     22
2009 03
7 rätt: 0 kr
6: 198,755 kr, 5: 3,451 kr
2     1 1   1 1   1           36
2008 09
7 rätt: 15,102 kr
6: 203 kr, 5: 28 kr
2 4     1                     15
2008 03
7 rätt: 1,977 kr
6: 27 kr, 5: 0 kr
5 1       1                   13
2007 50
7 rätt: 10,175,491 kr
6: 22,477 kr, 5: 830 kr
1 1 1 1 1   1           1     35
2007 41
7 rätt: 334,306 kr
6: 1,845 kr, 5: 106 kr
3       2     1     1         32
2007 37
7 rätt: 397,981 kr
6: 2,174 kr, 5: 123 kr
2 2   1     1 1               25
2007 18
7 rätt: 2,382 kr
6: 48 kr, 5: 10 kr
3 3 1                         12
2007 16
7 rätt: 8,434 kr
6: 117 kr, 5: 16 kr
2 1 1 3                       19
2007 08
7 rätt: 154,593 kr
6: 1,051 kr, 5: 80 kr
1 2 1 1 1   1                 24
2007 03
7 rätt: 2,271,475 kr
6: 7,245 kr, 5: 362 kr
2   1 1 1     1 1             31
2006 50
7 rätt: 21,565 kr
6: 111 kr, 5: 13 kr
4   2 1                       14
2006 41
7 rätt: 230,902 kr
6: 1,688 kr, 5: 119 kr
2 1   3     1                 23
2006 36 Jackpot
7 rätt: 202,405 kr
6: 1,200 kr, 5: 125 kr
2 1   1   2   1               28
2006 18 Jackpot
7 rätt: 133,179 kr
6: 455 kr, 5: 42 kr
2 1 2   1 1                   21
2006 16
7 rätt: 3,131 kr
6: 54 kr, 5: 10 kr
2 3 2                         14
2006 06
7 rätt: 9,924 kr
6: 120 kr, 5: 16 kr
3 1 1 1   1                   18
2006 02
7 rätt: 40,964 kr
6: 373 kr, 5: 35 kr
2 2   1 1         1           25
2005 50
7 rätt: 9,989,514 kr
6: 5,783 kr, 5: 201 kr
3   2           1 1           28
2005 41
7 rätt: 10,734 kr
6: 146 kr, 5: 20 kr
2 2 1 1 1                     18
2005 36
7 rätt: 661,345 kr
6: 1,606 kr, 5: 67 kr
2 3                 1   1     32
2005 18 Jackpot
7 rätt: 139,687 kr
6: 614 kr, 5: 56 kr
2 2     2     1               24
2005 15
7 rätt: 1,358 kr
6: 18 kr, 5: 0 kr
4 1 1     1                   15
2005 08
7 rätt: 1,437 kr
6: 20 kr, 5: 0 kr
5         2                   17
2005 02
7 rätt: 1,310,039 kr
6: 2,120 kr, 5: 65 kr
3 1       1 1         1       30
2004 51
7 rätt: 1,339,261 kr
6: 6,108 kr, 5: 320 kr
1 3 1   1   1                 22
2004 42
7 rätt: 587 kr
6: 13 kr, 5: 0 kr
4 1 1 1                       13
2004 38
7 rätt: 9,684 kr
6: 111 kr, 5: 15 kr
2 2 1 1 1                     18
2004 19
7 rätt: 200 kr
6: 0 kr, 5: 0 kr
6 1                           8
2004 16
7 rätt: 913 kr
6: 20 kr, 5: 0 kr
5   1 1                       12
2004 10
7 rätt: 507 kr
6: 15 kr, 5: 0 kr
4 2 1                         11
2004 03
7 rätt: 628,204 kr
6: 4,185 kr, 5: 275 kr
  4   2 1                     21
2003 51 Jackpot
7 rätt: 3,765,055 kr
6: 8,201 kr, 5: 435 kr
2     4           1           28
2003 42
7 rätt: 8,802 kr
6: 75 kr, 5: 10 kr
4 2           1               16
2003 38 Jackpot
7 rätt: 520,506 kr
6: 1,952 kr, 5: 110 kr
2   3   1   1                 23
2003 18 Jackpot
7 rätt: 1,276,195 kr
6: 1,581 kr, 5: 72 kr
2 1   2   1   1               26
2003 14
7 rätt: 2,425 kr
6: 25 kr, 5: 0 kr
5       1   1                 17
2003 10
7 rätt: 21,085,287 kr
6: 37,757 kr, 5: 1,055 kr
1 1 1 1   1 1     1           33
2003 03
7 rätt: 75,435 kr
6: 1,401 kr, 5: 148 kr
2 1 1 1 1   1                 23
2002 51 Jackpot
7 rätt: 261,675 kr
6: 922 kr, 5: 75 kr
3   1   1   1   1             27
2002 42
7 rätt: 244,789 kr
6: 2,197 kr, 5: 195 kr
1 1 2 2 1                     22
2002 38
7 rätt: 4,032 kr
6: 50 kr, 5: 0 kr
4 1 1   1                     14
2002 18
7 rätt: 26,574 kr
6: 191 kr, 5: 23 kr
3 2       1       1           23
2002 14
7 rätt: 55,962 kr
6: 162 kr, 5: 16 kr
2 2   2         1             23
2002 09
7 rätt: 66,784 kr
6: 569 kr, 5: 54 kr
3   3             1           22
2002 03 Jackpot
7 rätt: 8,304,868 kr
6: 2,301 kr, 5: 1,338 kr
  1 3 1   1   1               22
Broline